facebook_page_plugin

Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję
Współwłaściciele

 

 • dr n. med. Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska, diagnosta, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (1997). Doktorat z wyróżnieniem w dziedzinie nauk medycznych w zakresie biologii medycznej w Centrum Biostruktury Akademii Medycznej w Warszawie (2003). Diagnosta laboratoryjny (2003) ze specjalizacją z zakresu laboratoryjnej genetyki medycznej (2006). Do 2010 roku Kierownik Pracowni Diagnostyki Molekularnej Niepłodności oraz Pracowni Diagnostyki Chorób Dziedzicznych Zakładu Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w latach 2004-2010. W latach 2009-2012 Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GENOMED. Kierownik Sieci Laboratoriów Referencyjnych Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka w latach 2006-2009. Od 2003 do 2010 roku reprezentant Polski w European Molecular Genetics Quality Network. Członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy, International Neonatal Screening Society. Współautor ekspertyz dla Ministerstwa Zdrowia, a także kilkudziesięciu publikacji w języku polskim i angielskim. Wykonawca i kierownik projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

 • dr n. med. Kamila Czerska, diagnosta, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego ze specjalnością Analityka Kliniczna Akademii Medycznej w Warszawie (1995). Asystent w Zakładzie Genetyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie (1996). Doktorat w dziedzinie nauk medycznych w zakresie biologii medycznej w Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2009). Absolwentka studiów doktoranckich w Studium Medycyny Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2008). Pracownik naukowy na stanowisku adiunkta w Pracowni Diagnostyki Molekularnej Niepłodności oraz Pracowni Diagnostyki Chorób Dziedzicznych Zakładu Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, zastępca kierownika NZOZ GENOMED w latach 2009-2012, diagnosta laboratoryjny (2003), specjalista z zakresu laboratoryjnej genetyki medycznej (2010), członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy oraz Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Współautorka doniesień i publikacji naukowych w języku polskimi angielskim. Wykonawca projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

 • mgr Piotr Komorowski

Certyfikowany ekspert CMMI, kierownik projektów analitycznych opartych o Big Data, doświadczony dyrektor programów i projektów informatycznych, rozwojowych i transformacyjnych. Ekspert w PWC, KPMG, dyrektor zarządzający portfelem w NIF XI, Dyrektor Strategii i Rozwoju IT w Orange (2000-2012), dyrektor IT Contact Center (2012-2013), Senior Manager Ernst & Young (2013-2015). Odpowiedzialny za program dużej skali (50-200 mln PLN), w tym implementacje systemu bilingowego, GIS, CRM, Interconnect itd. Bezpośrednio odpowiedzialny za zarządzanie 200-osobowym zespołem project managerów prowadzących jednocześnie do 100 projektów informatycznych.

 

 

Zespół diagnostów i biologów molekularnych Pracowni Diagnostyki Genetycznej

 

 • dr n. biol. Magdalena Kacprzak, specjalista d.s. analiz genomowych

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (1997). Doktorat w Zakładzie Genetyki Instytutu Biochemii i Biofizyki w Warszawie (2002). Staże podoktorskie w Zakładzie Biochemii Uniwersytetu Stanowego Luizjany w Nowym Orleanie, USA (2003-2005), w Zakładzie Neurobiologii w Kuopio (2006) oraz w Zakładzie Biologii Molekularnej Nowotworów w Helsinkach (2007), Finlandia. W roku 2016 ukończyła studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej. W latach 2008-2013 kierownik IT oraz specjalista do spraw sekwencjonowania DNA i analizy bioinformatycznej sekwencji DNA w firmie Genomed. Od 2013 r związana z CM MedGen. Zajmuje się analizą danych genomowych uzyskanych z metody sekwencjonowania nowej generacji. Autorka kliku publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej.

 

 

 • dr n. med. Andrzej Tysarowski, diagnosta, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

Ukończył kierunek Biotechnologii na Międzywydziałowym Studium w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika uzyskując tytuł diagnosty laboratoryjnego. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z laboratoryjnej genetyki medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Od 2005 roku pracuje w jednym z referencyjnych ośrodków zajmujących się tematyką onkologiczną w Polsce. Zajmuje się realizacją projektów badawczych, wdrażaniem nowych technik molekularnych w diagnostyce onkologicznej, molekularną diagnostyką na potrzeby terapii celowanych, a także badaniem choroby resztkowej w nowotworach układu chłonnego. Dodatkowo od 2007 roku współpracuje z Instytutem Kardiologii w Aninie w zakresie realizacji projektów badawczych i diagnostyce molekularnej. Od samego początku pracuje w firmie MedGen, gdzie zajmuje się diagnostyką molekularną chorób uwarunkowanych genetycznie, w tym nowotworów.

 

 

 • mgr Katarzyna Smolińska-Król, diagnosta

Magister analityki medycznej oraz zdrowia publicznego, absolwentka kierunku Medycyny Laboratoryjnej (2011) na Wydziale Farmaceutycznym oraz kierunku Zdrowie Publiczne (2012) na Wydziale Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Laureatka II Konkursu Prac Magisterskich Analityki Medycznej. Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego uzyskała w 2011 roku, obecnie podnosi kwalifikacje poprzez kształcenie specjalizacyjne z Laboratoryjnej Genetyki Medycznej. Od samego początku współpracuje z CM MedGen. Jest odpowiedzialna za analizę sekwencji genomu ludzkiego oraz przygotowywanie wyników i raportów analiz dla pacjentów.

 

 

 • mgr Beata Twardowska, diagnosta

Magister biologii o specjalizacji analityka, absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach (2010), absolwentka Studiów Podyplomowych kierunku analityki medycznej na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (2013). Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego uzyskała 2013 roku. Od 2013 do 2015 zatrudniona w Synevo Polska Sp. z o.o. na stanowisku diagnosty laboratoryjnego. Od 2013 roku uczestniczka licznych szkoleń, kursów i konferencji naukowych. Od 2015r. związana jest z CM MedGen, gdzie zajmuje się analizą molekularną, głównie w ramach programu przesiewowego noworodków oraz analizą rozległych rearanżacji genów ludzkich.

 

 

 • mgr Patrycja Róg, diagnosta

Absolwentka Medycyny Laboratoryjnej na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2015). IV miejsce na Konferencji Finałowej VI Konkursu Prac Magisterskich kierunku Analityka Medyczna (WUM). Od 2015 roku posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Od 2016 roku związana z CM MedGen, gdzie zajmuje stanowisko specjalisty ds. sekwencjonowania DNA (sekwencjonowanie Sangera oraz sekwencjonowanie nowej generacji – NGS).

 

 

 • dr n. biol. Marta Kędzior, diagnosta, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1998). Doktorat w dziedzinie nauk biologicznych w zakresie biologii molekularnej na Uniwersytecie Warszawskim (2003). Diagnosta laboratoryjny (2003) ze specjalizacją z zakresu laboratoryjnej genetyki medycznej (2015). Doświadczenie zawodowe zdobywane m.in. w: Międzynarodowym Ośrodku Nowotworów Dziedzicznych w Zakładzie Genetyki i Patomorfologii w Szczecinie, Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Samodzielnej Pracowni Diagnostyki Molekularnej i Immunologii oraz Instytucie Matki i Dziecka w Zakładzie Genetyki Medycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, współautor publikacji w języku polskim i angielskim. Wykonawca w projektach naukowo-badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W 2016 roku zdobyła specjalizację w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej.

 

 

 • mgr Agnieszka Szymanik-Niewęglowska, diagnosta

Absolwentka Chemii na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (2005). W roku 2016 ukończyła studia podyplomowe w zakresie analityki medyczne uzyskując tytuł diagnosty laboratoryjnego. Pracownik działu kontroli jakości oraz pracownik laboratorium w firmie farmaceutycznej Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.(2006-2010). W latach 2011-2013 specjalista do spraw sekwencjonowania DNA w firmie zajmującej się usługą analiz molekularnych dla podmiotów naukowych. Od 2013 roku pracuje w CM MedGen, gdzie zajmuje się diagnostyką molekularną chorób genetycznych człowieka, w tym diagnostyką chorób neurodegeneracyjnych.

 

 

 • mgr Marta Smyk, diagnosta

Absolwentka Medycyny Laboratoryjnej na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2015). Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego posiada od 2015 roku. W roku 2015 zatrudniona w laboratorium Alab Sp. z o.o. na stanowisku młodszego asystenta diagnostyki laboratoryjnej. Od 2016 r. związana z CM MedGen, gdzie zajmuje się badaniami przesiewowymi noworodków w kierunku mukowiscydozy, a także nadzoruje dokumentację medyczną pacjentów.

 

 

 

 • mgr Monika Nowacka, pracownik laboratorium

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, magister biotechnologii ze specjalnością biotechnologia molekularna. Praca dyplomowa obroniona z wyróżnieniem w Katedrze Biochemii (2016). Doświadczenie zawodowe zdobywała w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łomży. Od 2016 roku pracuje w CM MedGen, gdzie zajmuje się diagnostyką molekularną mukowiscydozy, neurofibromatozy typu 1 oraz chorób neurodegeneracyjnych

 

 

 • mgr Agnieszka Łobodzińska, pracownik laboratorium

Magister inżynier biotechnolog, absolwentka Międzywydziałowego Kierunku Biotechnologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Magisterium obronione z wyróżnieniem w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt (2014). Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich laboratoriach należących do instytutów naukowo-badawczych, w tym m. in. w Instytucie Matki i Dziecka (Zakład Genetyki Medycznej), Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie (Zakład Immunologii), Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN (Zakład Neurotoksykologii), Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (Pracownia Molekularnych Podstaw Zachowania), Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii im. Gen. K. Kaczkowskiego (Zakład Medycyny Regeneracyjnej) i w Laboratorium Embriologicznym Europejskiego Centrum Macierzyństwa InviMed. Odbyła staże w laboratorium diagnostycznym Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego SPDSK, Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (Pracownie: Inżynierii Tkankowej, Bioczujników i Mikrosystemów Analitycznych), Laboratorium Nanostruktur IWC PAN. Uczestniczyła w licznych seminariach, konferencjach i warsztatach z zakresu medycyny, łączących zagadnienia z biologii molekularnej i technologii. Współautorka kilku publikacji naukowych. Od 2015 roku pracuje w CM MedGen, gdzie zajmuje się badaniami przesiewowymi noworodków w kierunku mukowiscydozy i innych chorób metabolicznych.

 

 

 • mgr Marzena Gawlik, pracownik laboratorium

Absolwentka międzywydziałowych studiów matematyczno-przyrodniczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, magister biologii ogólnej i molekularnej. Pracowała w szkole jako nauczyciel biologii i chemii oraz w Laboratorium Analiz Lekarskich Alab. Od 2016 roku pracuje w CM MedGen, gdzie zajmuje się przygotowywaniem materiału genetycznego do analiz molekularnych oraz diagnostyką kilku chorób genetycznych.

 

 

 • Małgorzata Rozwadowska, pracownik laboratorium

Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego, Wydział Analityki Medycznej (1987). Posiada 30-letnie doświadczenie w analityce medycznej. Pracowała m.in. w Laboratorium Centralnym ZOZ - Ostrów Mazowiecka (1987-2001), Zakładzie Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka (2001-2009), NZOZ GENOMED (2008-2012). Od 2007 roku zajmuje się diagnostyką molekularną mukowiscydozy w ramach Programu Badań Przesiewowych Noworodków. Od samego początku jest związana z zespołem CM MedGen, gdzie zajmuje się wykonywaniem badań genetycznych na poziomie laboratoryjnym.

 

 

 • Magdalena Sienkiewicz, pracownik laboratorium

Absolwentka Studium Medycznego nr. 6 w Warszawie o specjalności analityka medyczna, posiada 28-letni staż pracy w warszawskich laboratoriach medycznych m. in. w Szpitalu Śródmiejskim, Szpitalu MSWiA, SZPZOZ Bródno, Instytucie Matki i Dziecka (Zakład Genetyki Medycznej), NZOZ GENOMED. Od 2007 roku zajmuje się diagnostyką molekularną mukowiscydozy w ramach Programu Badań Przesiewowych Noworodków. Od samego początku jest związana z zespołem CM MedGen, gdzie zajmuje się wykonywaniem badań genetycznych na poziomie laboratoryjnym.

 

 

Zespół Poradni Genetycznej

 

 • dr n. med. Krzysztof Szczałuba, lekarz genetyk

Doktor nauk medycznych Krzysztof Szczałuba jest specjalistą w zakresie genetyki klinicznej. W roku 1998 ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. W latach 1999-2001 odbył staż podyplomowy na Uniwersytecie w Cincinnati w USA. W latach 2001-2012 pracował w Zakładzie Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Od 2010 roku zatrudniony jest w Instytucie-Centrum Onkologii w Warszawie. W roku 2008 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych z zakresu neurogenetyki – za pracę doktorską pt. „Charakterystyka kliniczna i molekularna pierwotnej dystonii torsyjnej – próba korelacji genotyp-fenotyp” otrzymał wyróżnienie. Jest autorem publikacji w takich czasopismach jak Neurology, American Journal of Medical Genetics, European Journal of Neurology i Pediatric Neurology. Jest laureatem Nagrody Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka za najlepszą publikację w 2006 roku oraz Nagrody Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jest wykonawcą projektu badawczego dotyczącego zastosowania mikromacierzy w diagnostyce przyczyn autyzmu oraz kierownikiem projektu obejmującego zastosowanie nowoczesnych technik cytogenetyczno-molekularnych w badaniu podłoża wad rozwojowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. Zainteresowania zawodowe: neurogenetyka, zwłaszcza patogeneza zaburzeń spektrum autystycznego, dysmorfologia, onkogenetyka, a także zastosowanie nowoczesnych technik diagnostycznych biologii molekularnej w praktyce klinicznej.

 

 

 • dr n. med. Jakub Klapecki, lekarz genetyk

Specjalista genetyki klinicznej, uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w 2010 roku w Instytucie Matki i Dziecka z wyróżnieniem. Wieloletni pracownik Poradni Genetycznej Instytutu Matki i Dziecka oraz poradni prywatnych na terenie Warszawy. Autor oraz współautor publikacji naukowych (w tym w prestiżowym Nature Genetics). Zaangażowany w pracę naukową w zakresie genetyki jako kierownik oraz wykonawca grantów naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Udziela porad również w języku angielskim.

 

 

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Kochański, lekarz genetyk

Specjalizację w zakresie genetyki klinicznej uzyskał w Zakładzie Genetyki Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Od 2000 roku lekarz w zespole chorób nerwowo-mięśniowych (kierownik: Prof. Irena Hausmanowa-Petrusewicz) Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie. W latach 2011-2013 lekarz poradni genetycznej Instytutu-Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka. W latach 2012-2013 konsultant w zakresie genetyki klinicznej Instytutu Kardiologii w Aninie. Autor licznych publikacji naukowych. Wykłada genetykę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

 

Poradnia Dietetyczna

 

 • dr n. o zdr. Monika Mielus, dietetyk

W 2014 roku uzyskała tytuł doktora na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, specjalność "żywienie człowieka i dietetyka". Od 12 lat pracuje w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Udziela konsultacji z zakresu profilaktyki żywieniowej jak również sprawuje opiekę dietetyczną m.in. nad chorymi na mukowiscydozę, alergie pokarmowe, z otyłością. Bierze udział w licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych dotyczących żywienia, planowania badań naukowych w medycynie. Wygłasza wykłady na kursach dla lekarzy specjalistów, rodziców dzieci z chorobami przewlekłymi oraz na posiedzeniach towarzystw naukowych. Jest autorem artykułów popularno-naukowych dotyczących postępowania żywieniowego. Jest również współautorem artykułów publikowanych w krajowych czasopismach naukowych, a także prac prezentowanych na konferencjach zagranicznych. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy oraz Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Od roku 2013 współpracuje z CM MedGen.

 

 

Dział administracyjno-logistyczny

 

 • mgr Maria Magdalena Sobczyńska, kierownik biura

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, technolog żywności, specjalizacja w zakresie marketingu branży spożywczej. W latach 2012-2015 kierownik biura w spółce akcyjnej zajmującej się branżą przemysłową. Od 2013 roku kierownik biura w CM MedGen.

 

 

 • mgr Ewa Waszka, specjalista ds. marketingu

Absolwentka Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Zarządzania i Marketingu w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Absolwentka Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie na kierunku Ekonomii w zakresie finansów i bankowości. Lektor języka angielskiego w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie oraz Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. . Asystentka Biura Stowarzyszenia Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce (Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, W latach 2007-2008 księgowa w Kancelarii Doradztwa Podatkowego FinansCorp Sp. z o.o.