Strona główna > Bez kategorii > Mikrobiom jelitowy - badanie mikrobioty

Mikrobiom jelitowy - badanie mikrobioty

BADANIE MIKROBIOTY (Mikrobiomu) PRZEWODU POKARMOWEGO CZŁOWIEKAMEDGEN pudełko

!!! UWAGA:  analizy mikrobioty zostały wstrzymane do odwołania !!!

Nasz organizm jest środowiskiem życia dla bilionów drobnoustrojów, które wchodzą w skład ludzkiej mikrobioty nazywanej także często mikrobiomem. Termin „MIKROBIOM” określa zbiór genomów drobnoustrojów natomiast termin „MIKROBIOTA” stosowany jest do określenia ogółu mikroorganizmów zamieszkujących dane środowisko np. skórę, żołądek czy jelita, choć oba określenia często są używane zamiennie. Największa liczba bakterii (10^13 komórek bakteryjnych) oraz największa ich różnorodność występuję w jelicie grubym człowieka. Tak wysoka koncentracja jest spowodowane głównie sprzyjającymi warunkami rozwoju drobnoustrojów przez m.in. dużą powierzchnią pofałdowanych jelit, stabilną temperaturę i wilgotność oraz stały dopływ pokarmu. Większość gatunków bakteryjnych występujących w jelitach należy do kilku grup jak Firmicutes (do których zalicza się głównie rodzaje Clostridium, Enterococcus, Lactobacillus, Faecalibacterium) i Bacteroidetes (głównie Bacteroides i Prevotella). W mniejszej ilości występują także bakterie z grup Actinobacteria (głównie Bifidobacterium), Proteobacteria, Verrucomicrobia i Euryarchaeate. Skład naszej mikrobioty był mocno niedoszacowany ze względu na brak możliwości hodowli większości gatunków mikroorganizmów występujących w przewodzie pokarmowym. Jednak spektakularny rozwój technik biologii molekularnej w ostatnich latach umożliwił wykrycie materiału genetycznego tysięcy gatunków bakterii niezależnie od ich hodowli. Szczególnie użyteczna okazała się technika NGS (Next Generation Sequencing), która pozwoliła na identyfikację gatunków bakteryjnych na podstawie porównania wysoce konserwatywnej sekwencji genu 16S rRNA drobnoustrojów obecnych w danym materiale (np. w kale) do sekwencji wzorcowych tego genu dostępnych w specjalistycznych bazach danych. Z analiz przeprowadzonych metodami genetycznymi wynika, że liczba unikatowych genów bakteryjnych wchodzących w skład mikrobiomu ponad stukrotnie przewyższa liczbę naszych własnych genów. Tak duża dodatkowa liczba genów kodujących różnorodne enzymy, które wchodzą w skład wielu szlaków metabolicznych, pozwala nam na m.in. wykorzystanie nierozkładanych przez ludzkie enzymy związków organicznych jak np. błonnik i skrobia oporna.

Mikrobiota jelitowa pełni w naszym organizmie wiele istotnych funkcji. Umożliwia m. in. powstanie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA – short chain fatty acid) jak np. octany, propioniany i maślany, które z kolei stanowią źródło energii dla enterocytów - komórek jelita. Ponadto Mikrobiota jelita bierze udział w syntezie witamin z grupy B (B1, B6 i B12) i K, biotyny i kwasu foliowego oraz w absorpcji jonów wapnia, żelaza i magnezu. Poprzez indukcję syntezy śluzu jelitowego umożliwia regenerację błony śluzowej jelita i hamowanie ewentualnych stanów zapalnych. Mikrobiota zajmując dane środowisko (niszę) uniemożliwia także dostęp do błony śluzowej i składników pokarmowych patogenom, stymuluje także układ odpornościowy poprzez wpływ na dojrzewanie i różnicowanie limfocytów.

Gwałtowne zmiany w składzie mikrobioty jelitowej spowodowane m.in. stosowaniem antybiotyków, niektórych leków, zmianą diety i stresem mogą doprowadzić do dysbiozy, co wiąże się z występowaniem różnorodnych objawów chorobowych m.in. biegunką, bólem brzuch i wzdęciami. Badania naukowe dowodzą na dużą rolę nieprawidłowości w składzie mikrobioty na rozwój takich chorób jak np. nieswoiste zapalenie jelit (IBD) w tym chorobę Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, nowotwory przewodu pokarmowego, niealkoholowe stłuszczenie wątroby, alergii. Dieta bogata w cukry proste, tłuszcze nasycone i emulgatory a uboga w błonnik sprzyja rozwojowi nieodpowiedniej flory bakteryjnej i może przyczynić się do wystąpienia chorób zapalnych. W ostatnich latach szczególną uwagę zwrócono na rolę mikroflory jelitowej w patogenezie chorób cywilizacyjnych takich jak otyłość, cukrzyca typu 2 i miażdżyca. Badania mikrobioty ludzkiej prowadzone są często na zwierzętach gnobiotycznych (germ free), które są wolne od wszystkich wykrywalnych mikroorganizmów. Zaobserwowano, że jelita takich zwierząt mają mniejszą powierzchnię, wykazują nieprawidłową perystaltykę i upośledzone wchłanianie składników pokarmowych. Szczególne zainteresowanie wzbudziły eksperymenty, w których przeniesiono mikrobiotę otyłych mysz wykazujących zaburzenia metaboliczne do mysz gnobiotycznych co doprowadziło do powstania u nich podobnych zmian jak u mysz otyłych. Stwierdzono także różny skład i zróżnicowanie flory bakrteryjnej u osób szczupłych i otyłych. Postuluje się, że wpływ mikrobioty na gospodarkę węglowodanów i tłuszczy odbywa się na wielu poziomach w zależności od obecności korzystnej lub niekorzystnej flory bakteryjnej. Wytwarzane przez niektóre bakterie krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe jak np. maślany wzmaga prawidłową proliferację komórek i odżywia komórki nabłonka jelita. Związki te także wpływają na uczucie sytości przez aktywację leptyny i innych białek zaangażowanych w ten proces. Mikroflora wpływa także na zwiększoną przepuszczalność jelita, co może prowadzić do przedostania się fragmentów bakterii i ich toksyn do układu krwionośnego prowadząc do uogólnionej endotoksemii objawiającej się m.in. przewlekłym stanem zapalnym, co także uważa się za czynnik sprawczy otyłości. Niektóre gatunki bakterii biorą udział w gospodarce kwasów żółciowych, tłuszczy, karnityny i fosfatydylocholiny. Szczególnie badany jest wytwarzany przez bakterie w procesie metabolizmu L-karnityny i choliny - tlenek trimetyloaminy (TMAO). L-karnityna znajduje się w produktach bogatych w białko jak np. czerwone mięso. Zaobserwowano, że podwyższone stężenie TMAO stanowi czynnik ryzyka chorób układu krążenia (zawał serca, udar) i miażdżycy tętnic.

Nasza mikrobiota pełni istotne funkcje dla organizmu. Wciąż odkrywane są skomplikowane zależności między mikroorganizmami a naszym organizmem.

Badanie mikrobioty jelita jest nieinwazyjne i polega na analizie kału pacjenta. Właściwa analiza mikrobioty, połączona ze stosowaniem odpowiedniej diety w tym pre- i probiotyków w celu modyfikacji składu mikroorganizmów, może umożliwić leczenie i przede wszystkim zapobieganie wielu chorobom o podłożu zapalnym i metabolicznym.

BADANIE MIKROBIOTA jest już dostępne w CM MedGen!!!

Zalety naszego badania MIKROBIOTA SOLO:

- badanie w pełni genetyczne, wykonywane najczulszymi metodami molekularnymi (sekwencjonowanie nowej generacji), w przeciwieństwie do innych badań opartych na przesiewowych klasycznych metodach   mikrobiologicznych,

- jedyne w Polsce badanie oparte o analizę 16S RNA,

- wyniki porównywane są z polską mikrobiotyczną bazą referencyjną,

- badanie wykonywane jest całkowicie w Polsce, w naszym warszawskim laboratorium

- badanie pozwala na wykrycie dysbiozy,

- badanie ocenia różnorodność flory bakteryjnej w przeciwieństwie do innych badań, które są badaniami celowanymi na ściśle określone bakterie.

!!! UWAGA:  analizy mikrobioty dla klientów i kontrahentow zostały wstrzymane do odwołania. !!!

  

 

Logo Funduszy Europejskich
Logo Rzeczpospolita Polska
Logo Unii Europejskiej

Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.